Waar kan ik je mee helpen?

contact info

VIAnatasha

Dirkjespeerstraat 15

1432 LL Aalsmeer

Email

info@vianatasha.nl

Telefoonnummer

06 – 1130 6501

Kamer van Koophandel

72824301

Contact formulier

DISCLAIMER

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de website die u momenteel bekijkt. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Alle afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, animaties, videobeelden, geluiden en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Ieder reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel daarvan, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, uitdrukkelijk verboden.
Indien de eigenaar niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

PRIVACY

VIAnatasha, gevestigd te Aalsmeer, Dirkjespeerstraat 15 (1432LL), kvk nummer: 72824301
tel: 06-11306501  email: info@vianatasha.nl
respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. In het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Voor alle aanvullende info of klachten over de bescherming van persoonsgegevens verwijzen wij u naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Natasha Boogaard, oprichter en eigenaar van VIAnatasha, gevestigd te Amstelveen, Wilhelmina Drückerlaan 21 (1187PT), kvk nummer: 72824301

Verwerking persoonsgegevens:

VIAnatasha verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

VIAnatasha bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijnen zullen gehanteerd worden.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VIAnatasha en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vianatasha.nl. Ieder verzoek dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er contact met u kan worden opgenomen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vianatasha.nl

COOKIES

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt.

Welke soorten cookies zijn er?
In beginsel bestaan twee soorten cookies: first party en third party cookies. First party cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat een website optimaal functioneert, en komen van de bezochte website zelf. Third party cookies zijn geplaatst door derden, bijvoorbeeld door Google Analytics. Dit is een tracking tool die bijhoudt waar vandaan mensen de website bezoeken. Deze cookies zorgen ervoor dat je advertenties te zien krijgt waarop je hebt gezocht of hebt bekeken. Cookies kunnen onderverdeeld worden in de volgende categorieën:

Functionele cookies
Dit zijn cookies die nodig zijn voor het functioneren van je website. Deze mogen dan ook geplaatst worden zonder toestemming van de bezoeker. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten een bezoeker in zijn winkelwagentje heeft geplaatst. Voor het gebruiken van deze cookies hoeft geen melding aan de gebruiker getoond te worden.

Analytics cookies
Cookies die gebruikt worden om statistieken over je website te verzamelen. Deze mogen in de meeste gevallen zonder toestemming geplaatst worden, mits de gebruikersgegevens niet verzameld worden en de vergaarde informatie anoniem blijft.
Een goed voorbeeld hiervan zijn de cookies van Google Analytics. Het is dan wel belangrijk dat Google Analytics dusdanig wordt ingesteld dat bezoekers anoniem blijven. Dit betekent dat je geen demografische- en re marketing-gegevens mag verzamelen.

Marketing cookies
Marketing cookies, ook wel ‘3rd party cookies’ worden geplaatst om bezoekers te volgen (tracken) en informatie over hun websitegedrag te verzamelen. Hierbij worden vaak diensten van derden gebruikt (Facebook, LinkedIn, Addthis, re marketing tags ect.)

Welke cookies worden op de website van VIAnatasha gebruikt?
VIAnatasha maakt alleen gebruikt van Functionele cookies en Analytics cookies. Alle gegevens zijn anoniem en worden onder geen voorwaarde met derden gedeeld.

De website van VIAnatasha:

  • Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt (anoniem). Wij gebruiken deze gegevens om uw ervaring op onze website te verbeteren.
  • Checkt of u ingelogd bent op onze website.

Meer info
Op de volgende website vindt u meer informatie over de cookies:

Consumentenbond “Wat zijn cookies?”

Heeft u hulp nodig bij het verwijderen van de cookies? Raadpleeg de volgende webpagina:
Consumentenbond “Cookies verwijderen: stappenplan”